มกอช. ร่วมลงพื้นที่ รมช เกษตรฯ ให้ข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2562 16:12 น. —ThaiPR.net

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดลำปาง และให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ – แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ" พร้อมมอบท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตกร ตลอดจนลงนามเอกสารข้อตกลง (MOU) จำหน่ายแพะ ระหว่าง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฯ กับตัวแทนผู้รับซื้อแพะ โดยมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงพื้นที่ และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกร นายทรงพลสวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วม ให้การต้อนรับในพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้

มกอช. ร่วมลงพื้นที่ รมช เกษตรฯ ให้ข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์

โดย เลขาธิการ มกอช. ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้ข้อมูลกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาต่อยอด ยกระดับการเลี้ยงแพะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

โครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ ตลอดจนการพัฒนาแพะด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้สามารถนำตราสัญลักษณ์ Q (Q - GAP) ซึ่งแสดงถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดสากลได้ นอกจากนี้จะส่งเสริมพัฒนาให้ฟาร์มแพะ และเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP รวมถึงให้ผู้แทนรับซื้อแพะผู้ประกอบการโรงเชือด เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มจำนวนโรงเชือดที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในอนาคต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ