เดินหน้าโครงการท่อร้อยสายตามแนวทางของ กสทช.

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2562 16:49 น. —ThaiPR.net

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายอีกครั้ง และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อร้อยสายสื่อสาร โดยเตรียมส่งหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนออีกครั้ง ให้หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้เข้าใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ซึ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงข่ายท่อร้อยสายด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการให้สิทธิหรือผูกขาดหรือร่วมลงทุนกับผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ โดยยึดถือประกาศดังกล่าวของ กสทช. พร้อมทั้งเตรียมส่งหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย เพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่แต่ละรายประสงค์ใช้งาน โดยยึดหลัก การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารและเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจน เพื่อหารือร่วมกับ กสทช. ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ การแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตครั้งใหม่นี้ ได้กำหนดระยะเวลาตามกฎระเบียบของ กสทช. โดยเปิดให้จัดทำรายละเอียดเสนอเข้ามาภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ