พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ UNICEF ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบบำเหน็จบำนาญ และการประเมินผลนโยบายทางสังคมของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป Thursday September 19, 2019 17:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง สศค. และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Children's Fund : UNICEF) ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เรื่อง "การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ และการรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล" โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การ UNICEF ประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดยบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การให้ความช่วยเหลือของ UNICEF เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยจะมี การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางสังคม และระบบการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการนำเงินโอนทางสังคม (Social Cash Transfer) มาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่เน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน ดังนั้น จึงได้กำหนดหัวข้อของความร่วมมือ ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย และ 3) การรายงาน การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ UNICEF ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่ง สศค. จะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคตต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ