วว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน Metal+Metallurgy Thailand 2019

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 17:19:49 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน Metal+Metallurgy Thailand 2019 ...งานแสดงเทคโนโลยีหล่อและหลอมโลหะระดับนานาชาติ จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะจีน (China Foundry Association: CFA) ร่วมกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China Council for the Promotion of International Trade: CCPIT) และสถาบันอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ภายใต้สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลจีน (Chinese Mechanical Engineering Society: CMES)

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ 5 แนวคิดหลัก ได้แก่ การหล่อโลหะ, การหล่อโลหะแบบฉีด (Die-casting), โลหะวิทยา, เตาอุตสาหกรรม, และระบบการผลิตอัจฉริยะ มุ่งเน้นสร้างเสริมกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาการแปรรูปโลหะ และระบบการผลิตอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนา การเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีใหม่ การพบปะระหว่างผู้ประกอบการจีน-ไทย และการจัดหางานในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง