ภาพข่าวยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 20 กันยายน พ.ศ. 2562 14:38 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง "การพัฒนานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ และการรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล" เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยมีนายโธมัส ดาวิน (ที่ 3 จากขวา) ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย และนายลวรณ แสงสนิท (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางยูนิเซฟจะให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายด้านสังคมและระบบการคุ้มครองทางสังคม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจากการประเมินเพื่อออกแบบนโยบาย รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อช่วยออกแบบการนำเงินโอนของภาครัฐมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง สศค. จะสามารถนำความรู้และเทคนิคไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ประชาชนในอนาคตต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ