ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ “คุ้งบางกะเจ้า”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 16:42:13 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน 2562 นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.) นำคณะสมาชิกชมรมฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรสาธารณประโยชน์กว่า 30 องค์กร อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า ณ พื้นที่เพาะปลูก คุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยคณะสมาชิกชมรมฯ ได้วางพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จากนั้นฟังบรรยายความเป็นมากิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการ "Our Khung BangKachao" และเริ่มกิจกรรมปลูกพันธ์กล้าไม้พื้นเมือง จำนวน 100 ต้น รวมถึงเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง