ECF จับมือ KPN Academy โรงเรียนสอนดนตรี KPN Music แบรนด์ดังเก่าแก่กว่า 20 ปี แตกไลน์ธุรกิจ สร้างการเติบโต

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 23, 2019 10:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ("ECF") เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ("KPNA") ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.52 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPNA ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุนไม่น้อยกว่า 460.18 ล้านบาท เดินหน้าแตกไลน์ลุยธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีสากล ภายใต้แบรนด์ "KPN Music"โรงเรียนสอนภาษาจีน "KPN Chinese" และการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD'TID ทั้งนี้ KPN Music คือโรงเรียนสอนดนตรีสากลทุกประเภท รวมถึงบัลเล่ต์และแดนซ์ เป็นแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 48 สาขา ทั่วประเทศ สำหรับ KPN Chinese โรงเรียนสอนภาษาจีน ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการรวม 7 สาขา ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตภายใต้แบรนด์โรงเรียนสอนดนตรีที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทั้งนี้การเข้าลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จและครบถ้วนก่อนการเข้าทำรายการ คาดว่า การเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนมกราคม ปี 2563 นี้ KPN Music ในฐานะธุรกิจหลักที่ทาง KPNA เป็นผู้เข้าลงทุน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และบุตรชาย คือ คุณณพ ณรงค์เดช โดยได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัว โดยเชื่อว่าดนตรีสามารถส่งเสริม และจรรโลงสังคมได้และดนตรียังมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเยาวชน นอกจากนี้คุณครูสอนดนตรีของ KPN Music จะต้องผ่านการ audition ตามระบบก่อน โดยจะมีการแบ่งระดับคุณครูออกเป็น 3 ระดับเพื่อควบคุมคุณภาพ ประกอบกับในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน โดยผู้ปกครองล้วนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีให้กับบุตรหลาน เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาทางด้านสมอง การเข้าสังคม ความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางด้านอาชีพได้ในอนาคต นอกจากจะมีธุรกิจของ KPN Music แล้วยังมี KPN Chinese ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาด รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD'TID นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการประมูลงานจากภาครัฐ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ทาง KPNA ก็มีโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางการประมูลงานโครงการให้ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับโรงเรียนของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของ KPNA เช่นกัน ซึ่งจากการประเมินมูลค่ากิจการของ KPNA ในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท โดยไม่รวมรายได้จากงานภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ