เชิญเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ Executive Strategic Management Program รุ่น 6

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 11:55 น. —ThaiPR.net

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ : Executive Strategic Management Program" รุ่นที่ 6 วันที่ 8-10 และ 16-17 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้บริหารหรือนักพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนทายาทธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในองค์กร

เชิญเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ Executive Strategic Management Program รุ่น 6

หลักสูตรดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมทั้งการแชร์ประสบการณ์การพัฒนาผู้นำจากคุณเยาวนุช กว้างสุขสถิต อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บมจ. ปตท. พร้อมความรู้ด้านกลยุทธ์บริหารการตลาดยุคดิจิทัล จากคุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการบริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด ตลอดจนรับฟังตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรจากคุณสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์นวัตกรรม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/31182 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) หรือ E-mail nuntana@ftpi.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ