"ดีป้า" ปลื้ม 65 ชีวิต สำเร็จหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่ 1

ข่าวเทคโนโลยี 23 กันยายน พ.ศ. 2562 15:47 น. —ThaiPR.net

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร - บรรยากาศการอบรมวันสุดท้ายของหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นไปอย่างครึกครื้น การอบรมวันนี้มาพร้อมแนวคิด "Thailand's Opportunity for ASEAN Connectivity" โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้น ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1 ได้แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย จากนั้นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน จากผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 65 คน

  • Digital Economy: การพัฒนา Digital Enterprises & Start up เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
  • Digital Society: การส่งเสริม Digital Community & Social Digital Innovation ในภาคสังคมและชุมชน
  • Digital Transformation: การสร้างให้เกิด Digital Ecosystem เพื่อผู้ประกอบการ
  • Digital Manpower: การส่งเสริมและพัฒนา Digital Manpower ของประเทศ

โดยในการนำเสนอผลงานวิชาการมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจร่วมรับฟัง พร้อมให้คำแนะนำผลงาน ของแต่ละกลุ่ม ภายหลังช่วงนำเสนอผลงาน ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ ดีป้า ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวรายงานผลการจัดอบรม ก่อนนำเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้เข้าอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวแสดงความยินดี

"ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลล้วนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และหวังว่าทุกคนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้มาปรับใช้ เผยแพร่ และต่อยอด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ตลอดจนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลในที่สุด" นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆ สำหรับหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 2 ได้ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th เร็ว ๆ นี้


แท็ก thailand   OPPO  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว