ม.อ.ตรัง จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขตครั้งที่ 7

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 16:09:04 น.
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (21 กันยายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงนักกีฬา Sport Night และการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7 ที่มีขึ้น ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2562 ถึง 22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีคณะผู้บริหารจาก 5 วิทยาเขต อาทิ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักกีฬา จากทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากตัวแทนทั้ง 5 วิทยาเขตมอบถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬา PSU League 2019 และมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดการแข่งขันในปี 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง