องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมจัดอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการ เพื่อร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวทั่วไป Wednesday September 25, 2019 09:58 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่สำคัญของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลของสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็น 1 ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศที่ถูกประกาศให้เป็น เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประเภทชั่วคราว 30 วัน แต่ปัจจุบันในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษมีแนวโน้มการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลดลงประมาณ 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้ายังต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก้ไขที่สาเหตุสำคัญของปัญหาคือดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ถูกปล่อยทิ้งตามที่สาธารณะและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและทำหมัน ส่งผลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยดำเนินการจัดโครงการอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ ที่สำคัญแด่พระสังฆาธิการ กว่า 300 รูป จากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งการป้องกันโรค การเตรียมสุนัขและแมวเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประโยชน์ของการทำหมันสุนัขและแมว สุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ เช่น โรคฉี่หนู ฯลฯ รวมถึงแนะนำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษมีการจัดบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี พระครูบริหารธรรมรักษ์กิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม เจ้าคณะตำบลเมืองใต้ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "กิจกรรมอบรมนี้ดีมากนะ วันนี้ได้ความรู้กลับวัดไปเยอะเลย พระเราในฐานะบุคคลที่ใกล้ชิดกับสุนัขและแมววัดมากที่สุด ควรมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าการดูแลสุนัขและแมวที่ญาติโยมนำมาปล่อยในวัดจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ต้องไม่ลืมว่าหลักเมตตาธรรมเป็นหนึ่งในแก่นของพระพุทธศาสนา" สัตวแพทย์หญิง ชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า "ในแต่ละปีมีสุนัขทั่วโลกกว่า 10 ล้านตัวถูกวางยาและถูกฆ่าตาย เพียงเพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า นับตั้งแต่ปี 2556 องค์กรฯ ได้ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขแล้วถึง 1.6 ล้านตัวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเราได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์มากกว่า 25,000 เข็ม เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาระดับโลก และเชื่อมั่นในกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนว่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน โดยโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Life's Better with Dog ซึ่งองค์กรฯ ต้องการสร้างความตระหนักให้คนในสังคมดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยเรามองว่า วัด มีความใกล้ชิดกับชุมชน และมักเป็นสถานที่ที่มักมีผู้นำสัตว์มาปล่อยทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสนับสนุนและฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยมุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอื่นๆ" นอกจากนี้ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่พาสุนัขและแมวมาร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ เพียงแชร์รูปภาพหรือคลิปวิดีโอระหว่างเจ้าของกับสุนัขผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็ก #BetterWithDogsTH #BetterWithDogs โดยองค์กรฯ จะมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 เข็ม สำหรับทุกๆ 1 ภาพที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งต่อให้กับกรมปศุสัตว์นำไปฉีดสุนัขจรจัดต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th/BetterWithDogs

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ