ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 กันยายน พ.ศ. 2562 17:00 น. —ThaiPR.net

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 2,617,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 162,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ภาษีจากฐานเงินได้และฐานการบริโภค และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ) และรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 104,752 และ 53,316 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 2,745,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 149,178 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 127,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) เกินดุล 13,357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ