ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 25, 2019 17:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง <

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 2,617,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 162,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ภาษีจากฐานเงินได้และฐานการบริโภค และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ) และรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 104,752 และ 53,316 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 2,745,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 149,178 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 127,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) เกินดุล 13,357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ