ภาพข่าว: STI รับมอบโล่รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ยกระดับระบบบริหารงานคุณภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 16:18:57 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--IR PLUS

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอย่างครบวงจร พร้อมด้วย นายวิเชียร

ดาวพลังพรหม (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ รับมอบโล่รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม,วิศวกรรม และที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านก่อสร้างของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด จากสถาบัน TÜV NORD Thailand ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ STI ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและระบบการทำงานมุ่งสู่มาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง