ธพว. แต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 30, 2019 18:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--ธพว. คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง "นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์" รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ประวัติการทำงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน - รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร พ.ศ. 2558 – 2561 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงาน ช่วยบริหาร พ.ศ. 2559 – 2560 - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2553 - 2558 - ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้ พ.ศ. 2550 - 2552 - รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2546 - 2549 ประวัติการศึกษา 1. นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547-2549 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538-2540 3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทบ.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536-2539 4. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532-2535 ประวัติการฝึกอบรม 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2561 2. Director Certification Program(DCP) 2017 #245/2017 3. Leadership Succession Program (LSP 6) year 2016 4. Thammasart Leadership Program (TLP 4) year 2014 5. Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association. year 2010

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ