สวธ.รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวทั่วไป Wednesday October 2, 2019 14:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ.รับสมัครคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๓ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับเยาวชนไทย จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่สนใจดนตรีสากลได้รับการสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางดนตรีสากลประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมอย่างถูกหลักวิธี โดยใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย โดยเยาวชนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ตุลาคม 2562) สามารถอ่านโน้ตเพลง และเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุ ดังต่อไปนี้ ฟลูต, คลาริเน็ต, บาริโทนแซกโซโฟน, โอโบ, บาสซูน, ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, ยูโฟเนียม, ทูบา,คอนเสิร์ตเปอร์คัชชัน, ดรัมไลน์ และ คัลเลอร์การ์ด โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครกรอกใบสมัครทาง bit.ly/tyw2019apply และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2247 0028 ต่อ 4306, 4189 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ