ภาพข่าววิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ข่าวทั่วไป 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:29 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ และบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมยังได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจ "กระดาษจากคันนา" ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับชาวนาที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนาให้เกิดประโยชน์และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน นอกจากนี้ได้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำที่นำน้ำใช้แล้วจากกระบวนการผลิตมาบำบัดจนได้มาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการรดแปลงไม้รอบโรงงาน โดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ