ภาพข่าวอธิบดี ตรวจเยี่ยมพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ข่าวทั่วไป 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 11:37 น. —ThaiPR.net

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2562 โดยภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โอกาสนี้อธิบดีฯ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีประเด็นเน้นย้ำที่สำคัญประกอบด้วยการใช้วัสดุครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: อธิบดี ตรวจเยี่ยมพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ