การบินไทยมอบเข็มสัญลักษณ์ธงประจำชาติจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม

ข่าวท่องเที่ยว 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 08:03 น. —ThaiPR.net

นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ธงประจำชาติจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม ได้แก่ ภาษาจีน 42 คน ภาษาญี่ปุ่น 60 คน และภาษาเกาหลี 10 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการนำความสามารถด้านภาษาที่สามมาให้บริการผู้โดยสาร อีกทั้งเป็นการรองรับผู้โดยสารชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากให้ได้รับความสะดวกสบาย ลดความกังวลเรื่องภาษาขณะเดินทางด้วยการบริการอย่างเป็นเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม การบินไทย สำนักงานหลักสี่

การบินไทยมอบเข็มสัญลักษณ์ธงประจำชาติจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม

อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ อาทิ การฝึกอบรมภาษา หลักสูตรด้านความปลอดภัย และการบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ