ประกาศผลโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ในหัวข้อ “พ่อออมสอนลูก”

ข่าวทั่วไป Tuesday October 8, 2019 13:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com จัดเวทีนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายในโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ในหัวข้อ "พ่อออมสอนลูก" โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จาก 2 หมวดการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท รวม 14 ทีม ได้แก่ หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภท นักเรียน – นักศึกษา และประเภท บุคคลทั่วไป และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม WinWin จากผลงานชื่อ The Supporter โดย น.ส.บุศรินทร์ ขันดี น.ส.นัจวา หลังสัน และนายถาวร สุวรรณวยัคฆ์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PRC Black Pepper จากผลงานชื่อ Passion โดย น.ส.ภัทรสุดา พูลทาจักร นายบุรินทร์ ตรีภักดิ์ และ น.ส.พนิตนันท์ สะคำปัน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Hope Rising Studio จากผลงานชื่อ สู้เพื่อฝัน โดย นายคมกริช ธาระวานิช นายพัสกร บุญแจ้ง และนายศิริชัย วงศ์หอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม easy go จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จากผลงานชื่อ คำสอนของพ่อ รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ขณะที่ในหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมร้อนเงิน จากผลงานชื่อ Pass it on คิดจะออม คิดถึงพ่อ โดย นายมารุต พรหมพุทธา น.ส.ปวีณ์นุช ไชยเตกุล และ น.ส.เมษกานต์ เรศมณเทียร รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Win-nimation จากผลงานชื่อ For You โดย นายวัชรินทร์ วิเศษสัตย์ และนายเอกสิทธิ์อาจหาญ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CG Storm จากผลงานชื่อ Forword (ส่งต่อ) โดย นายฐิติกร จันทพลาบูรณ์ น.ส.เจนจิรา ปิ่นชาตรี และ น.ส.อัญชลี หินอ่อนเงิน รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมอูฐนักออม อะฮิ อะฮิ อะฮิ จากผลงานชื่อ อูฐนักออม อะฮิ อะฮิ อะฮิ รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขายไตเรียน จากผลงานชื่อ Decode (ถอดรหัสรวย) โดย นายศิวกร บุญสร้าง น.ส.ณัชชา เกรโช และ น.ส.รสิตา ช่างเขียน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ด้วยความโดดเด่นในด้านคุณภาพผลงานและโปรดักชั่น รวมถึงมุมมองและสร้างความบันเทิงได้ดีมาก ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตะวัน ดิสนีเวทย์ จากผลงานชื่อ maybe we like our father โดย นายตะวัน ดิสนีเวทย์ รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Moving Image จากผลงานชื่อ ฉันผู้มาเยือน โดย นายอรุณกร พิค และ น.ส.พัชราวดี พิค รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Pinku Production จากผลงานชื่อ ID (อิด) ความต้องการ รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ