จัดระเบียบกลุ่มคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:42 น. —ThaiPR.net

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยกรณีบริเวณเกาะกลางสะพานคลองบางซื่อ ถนนพหลโยธิน พบกลุ่มคนไร้บ้านเข้าไปพักอาศัย มีการตั้งวงดื่มเบียร์และทะเลาะวิวาท สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นระบุ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดระเบียบอย่างจริงจัง ไม่ให้มีกลุ่มคนเร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนเร่ร่อน ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดำเนินการร่วมกันตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์ฯ บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง 2) ศูนย์ฯ สายไหม เขตสายไหม 3) ศูนย์ฯ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 4) ศูนย์ฯ ธนบุรี เขตธนบุรี และ 5) ศูนย์ฯ อ่อนนุช เขตประเวศ ขณะเดียวกัน กทม. โดยสำนักพัฒนาสังคม ยังได้ดำเนินโครงการ "บ้านอิ่มใจ" เป็นศูนย์คัดกรองช่วยเหลือคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน โดยจัดเป็นที่พักพิงชั่วคราว บริการปัจจัย 4 การฝึกอาชีพ จัดหางาน เพื่อคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความมั่นคงในชีวิตและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว