กทม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ลงทะเบียนชุมชนเข้าโครงการบ้านมั่นคง – ออกแบบบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 17:02:13 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือขอให้ กทม. ออกแบบบ้านคนจน เพื่อใช้ปลูกสร้างในโครงการบ้านมั่นคง ราคาไม่เกิน 150,000 บาท และขอให้ กทม. ลงทะเบียนชุมชนที่มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ 100 หลังที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้ไร้ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ว่าสำนักพัฒนาสังคม ได้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ให้ครอบคลุมการพัฒนาชุมชนทุกด้าน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ลงทะเบียนชุมชนที่มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ 100 หลัง โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทะเบียนเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครคาดร่างระเบียบดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2562 จากนั้นจะเสนอสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่าขณะนี้สำนักการโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบบ้าน ราคาไม่เกิน 150,000

บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยออกแบบเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1 เมตร ขนาด 6 X 6.40 เมตร ภายในบ้าน ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ ส่วนทำครัว และห้องน้ำ คาดจะดำเนินการออกแบบบ้านแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2562 ทั้งนี้ กทม. จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับแบบบ้านดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแบบในการขออนุญาตก่อสร้างบ้านต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง