กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 17:06:16 น.
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--Chersery home International

เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยด้วยการกายภาพบำบัด ผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย คือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด โรคเรื้อรัง สามารถเกิดภาวะพิการตามมาได้ จึงจำเป็นต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เน้นการดูแล
- ฝึกยืน ทรงตัว ออกกำลังกล้ามเนื้อแขนและขา
- การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ
- การประคบอุ่น เย็น ลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
- การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
- การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม
- การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม
- การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู
เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบ / แตก อัมพาตครึ่งซีกในระยะที่พ้นจากอาการเฉียบพลันและระยะที่เป็นมานาน
- ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อเริ่มลีบ อ่อนแรง ข้อเริ่มยึดติด และมีอาการปวดเกร็งในขณะเหยียดข้อ
- ผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงต้องการให้มีการกายภาพ

- ผู้ที่มีปัญหาอันสืบเนื่องจากการเป็นอัมพาตเช่น การพูด การกลืน การตอบสนอง มีบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุด

ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น.
โทร. 02-056-1684 หรือ 094-426-4439
Line : @ cherseryhome
ข่าวที่เกี่ยวข้อง