นศ.เทคนิคเดชอุดมสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “DTEC Genius Lock อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ” จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 11:12 น. —ThaiPR.net

นศ.เทคนิคเดชอุดมสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “DTEC Genius Lock อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ” จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประดิษฐ์คิดค้น "DTEC Genius Lock อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ " จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปวส.และปริญญาตรี เมื่อวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผลงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวส.และปริญญาตรี ผ่านเข้าร่วมแข่งขันกว่า 34 ผลงาน จาก 25 สถาบัน สำหรับสมาชิกในทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายดนัยฤทธิ์ สมภาวะ นักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม นักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายศราวุฒิ จันทะสิงห์ นักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์ที่ปรึกษา นายสุริยา สามแก้ว ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นศ.เทคนิคเดชอุดมสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “DTEC Genius Lock อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ” จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

"สอศ. รู้สึกยินดีกับทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ฟันฝ่าแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง เหล่าทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จนได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ สอศ.ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและงานวิจัยตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และผลงานที่ได้รับรางวัลยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย " นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ