กทม.เร่งสำรวจ – ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 14:31:32 น.
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงข้อวิจารณ์ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดทั้งบนถนน สะพานข้ามแยก และอุโมงค์ทางลอดในกรุงเทพฯ หลายแห่งว่าที่ผ่านมาสำนักการโยธามีมาตรการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวงรอบทุก 15 วัน หากเกิดไฟฟ้าดับจะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ หากพบหลอดไฟชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนทันที แต่หากอุปกรณ์ ตู้ไฟ หรือสายไฟฟ้าชำรุดหรือสูญหาย จะจัดซื้ออุปกรณ์และจัดซ่อมเองกรณีชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือดำเนินการจ้างซ่อมหากเกิดชำรุดเสียหายมากรวมถึงแจ้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ประเมินราคาค่าซ่อม ซึ่งภายหลัง กฟน. ประเมินราคาค่าซ่อมแล้วเสร็จ จะส่งรายละเอียดให้สำนักการโยธา ก่อนเข้าดำเนินการจัดซ่อม นอกจากนั้น สำนักการโยธายังได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน สะพานข้ามแยก อุโมงค์ทางลอด โดยลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอ

ดเป็นประจำ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยของสะพานข้ามแยก เช่น ปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจรโดยเร่งด่วน เช่น สะพานข้ามแยกพัฒนาการ สะพานข้ามแยกบางพลัด รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนเรื่องความชำรุดเสียหายของสะพานข้ามแยก อุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ จากศูนย์ กทม. 1555 และไลน์@อัศวิน คลายทุกข์ แล้วดำเนินการแก้ไขโดยหน่วย Best ของสำนักการโยธา

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวต่อไปว่า สำนักการโยธา ยังวางแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย 1)

งานที่ต้องยื่นขออนุญาตผ่านสำนักการโยธา ให้ใช้เงื่อนไขประกอบใบอนุญาต เป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบอนุญาต ใช้คู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคปี 2550 และมีกลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เป็นหน่วยงานประสานระหว่างหน่วยงาน กทม. และหน่วยงานภายนอก 2) งานนโยบายและงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายและสีต่าง ๆ ให้ใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานใช้เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อย หากโครงการก่อสร้างเกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และใช้คำสั่งของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจรับสภาพ ภายหลังการก่อสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง