RBRU : เบนซ์ - ชลิตา คว้า รองชนะเลิศ การประกวด ดาวเดือน มรภ.รำไพพรรณี

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:01 น. —ThaiPR.net

เบนซ์ นางสาวชลิตา กะหมายสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษาประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่และ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของเราที่คว้ารางวัลดังกล่าวด้วย

RBRU : เบนซ์ - ชลิตา คว้า รองชนะเลิศ การประกวด ดาวเดือน มรภ.รำไพพรรณี


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว