สอท.ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมหารือส่งเสริมโอกาส นศ.ไทยในโปแลนด์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 16:24:41 น.
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--Study Wiz( Bangkok)

แม้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทำงาน ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขัน โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Think Poland นาง Nora Falencik, President, นาย Marcin Uminski, Vice President, และคณะผู้บริหารของ StudyWiz (Bangkok) น.ส. สุจิตรา มหาคุณ ผู้อำนวยการ และน.ส. จิตรจรรยา เพิ่มภัทร ที่ปรึกษา เพื่อหารือถึงโอกาสการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยในโปแลนด์ โดยทั้งสององค์กรอยู่ในธุรกิจให้คำปรึกษาและแนะแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนไทยมาศึกษาระดับปริญญาที่โปแลนด์ ซึ่งนับว่ามีคุณภาพการศึกษาที่ดีและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนักและปลอดภัย โดยในการหารือได้มีการพูดคุยถึงประเด็นข้อความรู้ในการใช้ชีวิต การศึกษาและกฎระเบียบของการเข้าเมืองและอื่นๆ ที่สอท.ฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขอให้องค์กรทั้งสองให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อความเข้าใจขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนมาศึกษาในโปแลนด์ด้วยเช่นกัน และขอให้นักศึกษาลงทะเบียนคนไทยกับสอท.ฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อเมื่อมีกิจกรรมหรือกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้นาย จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขานุการโท และ เจ้าหน้าที่กงสุลของสอท.ฯ ได้เข้าร่วมการหารือด้วย ในปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่โปแลนด์แล้วหลายร้อยคน โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยทุกหลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะแพทยศาสตร์ที่ต้องเรียนภาษาโปลิชเพิ่ม เนื่องจากต้องพูดคุยกับคนไข้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง