มหาศุภมงคลนิมิตร พระบรมสารีริกธาตุ 32 จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เบิกฤกษ์เบิกชัย ก่อนจัดงานใหญ่สงกรานต์ปีหน้า

ข่าวทั่วไป 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:40 น. —ThaiPR.net

มหาศุภมงคลนิมิตร พระบรมสารีริกธาตุ 32 จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เบิกฤกษ์เบิกชัย ก่อนจัดงานใหญ่สงกรานต์ปีหน้า

ชมรมนโมพุทธายะ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ (ประธานชมรม) พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย 65 องค์กร เตรียมจัดงานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ "มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32" งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์โลก ที่สมเด็จพระสังฆราช (ประมุขสงฆ์) พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พร้อมใบรับรอง) ทั้ง 32 ชิ้นส่วนที่ถูกกระจาย นำมาบรรจบและประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยครั้งแรกของโลก ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นมหาพุทธบารมี ความเป็นสิริมงคล ความผาสุกของปวงชนชาวไทย ตลอดจนการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ รวมถึงพระสยามเทวาธิราช ที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข โดยพิธีเบิกฤกษ์เบิกชัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (วงเวียนใหญ่) และมีบุคคลสำคัญต่างของโลกเข้าร่วมมากมาย อาทิ Dr. Ivo Josipovic (อดีตประธานาธิบดีประเทศโครเอเซีย) Dr. Philip Jadhav.Ph.D (ที่ปรึกษาท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), Princess Maria Amor Torres (เจ้าหญิงแห่งประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ก่อตั้ง องค์กร WCH ) ,กากัน มาลิค นักแสดงชื่อดังจากบทพระพุทธเจ้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ