“ซีพี ออลล์”จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ข่าวทั่วไป Friday October 11, 2019 17:51 —ThaiPR.net

“ซีพี ออลล์”จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0" ให้แก่วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0" กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนครูผู้สอน พัฒนาตนเอง และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสามารถผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ทันสมัย โดยนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีได้จริง อาทิ ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างห้องเรียนยุค 4.0 , การสาธิตและการประยุกต์ใช้ Application ทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในชั้นเรียน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับยุคสมัยและเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนเยาวชนไทยให้มีองค์ความรู้ มีคุณภาพและมีทักษะการทำงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ตรงตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ คือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ