กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Best Use of Technology สู่ผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

ข่าวทั่วไป Tuesday October 15, 2019 17:19 —ThaiPR.net

กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Best Use of Technology สู่ผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ รับรางวัลระดับนานาชาติ "The Best Use of Technology" จาก International Finance Award 2019 ซึ่งได้มุ่งมั่น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความเป็นมืออาชีพให้กับฝ่ายขายของบริษัทฯ
นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ปัจจุบันพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการมีความหลายหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ดังนั้น บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา
จากความมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ "The Best Use of Technology" จาก International Finance Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่คัดเลือกจากบริษัทประกันทุกประเทศทั่วเอเชีย โดยกรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นบทพิสูจน์ของการก้าวเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ความสำเร็จจากรางวัลดังกล่าวพิจารณาจาก 1.การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2.นวัตกรรมของแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับลูกค้าและฝ่ายขาย รวมถึงความง่ายในการใช้งานของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาเครื่องมือด้านดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของบริษัทฯ คือ การให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา
นอกจากนี้ กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังใช้ระบบ AURA (Automated Underwriting and Risk Analysis) หรือการพิจารณากรมธรรม์แบบอัตโนมัติ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์การซื้อแบบอนุมัติ "ทันที" ซึ่งทำให้ฝ่ายขาย และลูกค้าได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งระบบที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ Robotic Process Automation หรือ RPA ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ดำเนินงานด้านปฎิบัติการด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยความถี่สูง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบอัตโนมัติดังกล่าวกว่า 30 ระบบ เช่น การสร้างรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานสรุปเบี้ยรับประกันภัย ใบคำขอที่รอการอนุมัติ และการตรวจรับเบี้ยประกันรับ ฯลฯ โดยการใช้งานระบบ RPA จะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องในข้อมูล และสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าของเรา
บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมาย เพื่อยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย สู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี อาทิ "Perfect Advice - เพอร์เฟค แอดไวซ์" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนแก่กรมธรรม์ และที่สำคัญคือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชัน Perfect Advice เป็นการเสนอขายที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณของผู้ขาย (Market Conduct) เพื่อสร้างความพึงพอใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ด้วยฟังก์ชันที่ช่วยในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้คำนวณเบี้ยประกันชีวิต และทุนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างง่ายได้
นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน "AdvisorZone - แอดไวเซอร์โซน" แอปพลิเคชันที่สร้างความเป็นมืออาชีพแก่ฝ่ายขายของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอกใบคำขอผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง ช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ และการชำระเงินผ่านระบบ พร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์จึงช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิม พร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์
ในขณะนี้ ฝ่ายขายได้เริ่มใช้แอปพลิเคชัน AdvisorZone และมากกว่า 50% ของจำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ฝ่ายขายของเราจะเริ่มใช้มากขึ้น โดยทั้งสองแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายขายในปีนี้ ที่เป็นปีแห่ง "Year of Growth & Professional" เน้นการเติบโตอย่างมืออาชีพ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเล็งเห็นการผสานการใช้เทคโนโลยีกับการตอบแทนสู่สังคมกับโครงการ "Know You Can Save Our World" จากการลดการใช้กระดาษผ่านการใช้แอปพลิเคชัน AdvisorZone ซึ่งเป็นการส่งใบสมัครซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ โดยทุกๆ 1 ใบสมัคร Page 5 จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และปัจจุบันยอดสะสมของต้นไม้ที่บริษัทฯ จะปลูกมีจำนวนมากกว่า 20,000 ต้น และคาดว่าในเดือนมกราคม 2563 เราจะร่วมปลูกต้นไม้ได้จำนวน 50,000 ต้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน และคืนป่าให้แก่ประเทศไทย"
นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า กล่าวว่า "กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิตได้พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการดูแลลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล แอปพลิเคชัน "Perfect Advice" เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการ และตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการด้วยตนเอง ด้วยคำถามที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ถามข้อมูลอย่างละเอียด จึงส่งผลให้การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถูกต้อง และแม่นยำทำให้ลูกค้าได้รับการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง เพราะบริษัทฯ ของเรามีนโยบาย "การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง"
สำหรับ "AdvisorZone" แอปพลิเคชันที่จะสร้างความประทับใจในการใช้บริการต่อเนื่องจาก Perfect Advice โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครประกันชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วเพียงปลายนิ้ว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าลงในแทปแล็ตของฝ่ายขายของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต Page 6 และเพียงกดสมัคร ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังระบบข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ทันที ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดเรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ทั้งนี้ ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เราจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่สำหรับลูกค้า ที่ใช้ชื่อว่า "TeleHealth- เทเลเฮลท์" หนึ่งในนวัตกรรมการให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า เพื่อรับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบาย และลดปัญหาด้านการเดินทางในการพบแพทย์ พร้อมรับบริการอย่างรวดเร็ว โดยสอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่คอยสนับสนุน และอยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าของเราค่ะ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการกรมธรรม์ออนไลน์ หรือ e-policy โดยให้อิสระกับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ว่าจะเลือกแบบเดิม (กรมธรรม์แบบกระดาษ) หรือส่งเป็นอีเมล (รูปแบบ PDF ไฟล์) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยมีแคมเปญสนับสนุน และมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆ ให้หากลูกค้าเลือกใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์
สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการจากกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดตามได้ที่ Line Official Account หรือ www.krungthai-axa.co.th Page 7 และสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ