ภาพข่าวก.เกษตรฯ ติวเข้มสัมมนาข้าว

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:40 น. —ThaiPR.net

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน ซึ่งบุคลากรของกรมการข้าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติวเข้มสัมมนาข้าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ