โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยราษฎร เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีน้ำใช้เพียงพอ

ข่าวทั่วไป Wednesday October 16, 2019 17:06 —ThaiPR.net

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยราษฎร เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีน้ำใช้เพียงพอ

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--สำนักงาน กปร.

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
การนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้กล่าวในระหว่างการติดตามความคืบหน้าของโครงการว่า ดีใจมาก
ที่ได้เห็นอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วเสร็จและสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก จากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่เสียสละพื้นที่เพื่อการดำเนินโครงการฯ แม้อ่างนี้จะไม่ได้ให้น้ำสำหรับการเกษตรกรรมมากนัก แต่สามารถใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ที่สำคัญต้องขอบคุณราษฏรในพื้นที่ทำกิน ส.ป.ก. ที่เสียสละพื้นที่เพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
"ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าให้ผมและท่านองคมนตรีจอม ติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้สำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านทรงเป็นห่วงบางโครงการที่คั่งค้างมากว่า 20 ปี ทรงให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน หากสามารถทำอะไรได้ในการช่วยเหลือให้ประชาชน กินดี อยู่ดี พระองค์จะทรงพิจารณาโปรดเกล้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนของพระองค์ได้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป" พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าว
ทางด้านนายศิริชัย หอมขจร ราษฎรบ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำแห่งนี้กล่าวว่า ที่ดินตรงนี้เดิมเป็นธารน้ำแต่ปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรของราษฏร ได้มีการปรึกษาหารือกันในหมู่บ้านว่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคของราษฎร
"ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าให้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ท่าน จากนั้นไม่นานก็ทราบว่าพระองค์ทรงรับโครงการนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกคนต่างดีใจและรอคอยอ่างเก็บน้ำลูกนี้ จวบจน แล้วเสร็จในวันนี้ ยังมาซึ่งความปลื้มปีติของราษฎรเป็นยิ่งนัก ดีใจที่แหล่งน้ำแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆ คน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์มิได้ทอดทิ้งประชาชน "นายศิริชัย หอมขจร กล่าว
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง มีประชากรรวม 1,051 คน จำนวน 273 ครัวเรือน
ต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราษฎรที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างในครั้งนี้ สระน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 188,550 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันราษฎรประมาณ 100 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ถึง 500 ไร่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ