ภาพข่าวเบตเตอร์ กรุ๊ป “จัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:21 น. —ThaiPR.net

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เชี่ยวชาญได้เข้าอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมจำลองเหตุการณ์และการปฏิบัติเสมือนจริง ทั้งผู้อพยพ ผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ณ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป “จัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ