พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมแถลงข่าว การแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019)

ข่าวทั่วไป Friday October 18, 2019 13:46 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมแถลงข่าว การแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019)

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน โดยสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมช่างผมภาคเหนือ สมาคมช่างผมลำพูน และสมาคมช่างเสริมสวย ตัดผม และเวดดิ้ง จังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดลำพูน ได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019) เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาช่างตัดผมเสริมสวยให้มีความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนในวิชาชีพที่มีความทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้จะมีช่างเสริมสวย จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท คือ การแข่งขันตัดผมสุภาพบุรุษ ทรงมาตรฐาน การแข่งขันตัดผมสุภาพบุรุษ ทรงฟรีสไตล์ การแข่งขันตัดผมสุภาพสตรี ทรงฟรีสไตล์ การแข่งขันการเกล่าผมในชุดราตรี การแข่งขันระดับเยาวชน ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (สนพ.ลำพูน) อีกหน่วยงานหนึ่งมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019) สนพ.ลำพูน มีภารกิจด้านการฝึกฝีมือแรงงานจำนวน ได้แก่ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาอาชีพนั้น ๆ เลย ระยะเวลาฝึก 2-6 เดือน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงาน ฝึกอบรมให้กับผู้มีที่มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพนั้นมาบ้างแล้ว ฝึกเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเข้ารับการฝึกเทคนิคต่าง ๆ ระยะเวลาฝึก 30 – 120 ชั่วโมง หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความสามารถในสาขาอาชีพนั้น ๆ หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกตัวบุคคลผู้มีความสามารถในด้านฝีมือช่างที่ได้มาตรฐานเป็นตัวแทนในแต่ละสาขาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ Word Skills ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยช่างแต่งผมเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่ Word Skills คัดเลือกให้แข่งขันเป็นประจำทุกครั้ง โดยผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานสมัครเข้าแข่งขันในขณะนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะเป็นตัวแทนแต่ภาคเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อค้นหาผู้ชนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งในระดับอาเซียน ครั้งที่ 13 เดือน สิงหาคม 2563 ณ ประเทศสิงค์โปร์ และระดับ Word Skills ครั้งที่ 45 ปี พ.ศ. 2564 ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ