จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวทั่วไป Friday October 18, 2019 14:02 —ThaiPR.net

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิทินขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ แบบสอบถามนักเรียน รวมทั้งมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบูรณาการความร่วมมือเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของทุกจังหวัดในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อของทุกจังหวัดในประเทศไทยให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ