ไทยประกันชีวิตจิตอาสา เดินหน้ายุทธศาสตร์ SDGs ด้านความรุ่งเรือง ร่วมโครงการ "เก็บรักษ์" ครั้งที่ 8 กับโตโน่-ภาคิน หวังกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะล้นเมือง

ข่าวทั่วไป 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:29 น. —ThaiPR.net

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความรุ่งเรือง (Prosper) พร้อมสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิต ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานไทยประกันชีวิตจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ "เก็บรักษ์" ครั้งที่ 8 ของนักร้อง-นักแสดง "โตโน่" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาวะขยะล้นเมืองที่กำลังเป็นปัญหาระดับประเทศ

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา เดินหน้ายุทธศาสตร์ SDGs ด้านความรุ่งเรือง ร่วมโครงการ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระอาจารย์ทิพากร อริโย พระวิทยากรจากวัดจากแดง บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ คัดแยก และทำลายขยะ ด้วยการใช้เครื่องมือในการกำจัดขยะอย่างปลอดภัย รวมถึงการนำขยะกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (recycle) จากนั้นจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะภายในชุมชนและบริเวณริมชายหาด และนำขยะที่รวบรวมไปคัดแยกเก็บไว้ในโรงคัดแยกขยะภายในวัด เตรียมไว้สำหรับโรงงานรับซื้อขยะนำไปผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สบง จีวร เสื้อยืด กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญที่สร้างความสุขใจให้ แก่เหล่าจิตอาสาทุกคน

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา เดินหน้ายุทธศาสตร์ SDGs ด้านความรุ่งเรือง ร่วมโครงการ

ไทยประกันชีวิตมุ่งเสริมสร้างสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตอาสา พร้อมบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันสะท้อนแนวคิดการดูแลเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ