ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนของ กทม. ถูกต้องตามระเบียบ

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:21 น. —ThaiPR.net

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยตอนหนึ่งระบุ ขอให้ตรวจสอบการประกวดราคาโครงการของสำนักการโยธา กทม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - พุทธมณฑล สาย 2 และโครงการก่อสร้างถนนสายอ่อนนุช - ลาดกระบัง ซึ่งกำหนดผลงานของผู้เข้าประมูลและต้องเป็นผลงานย้อนหลัง 10 ปี ว่าสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - พุทธมณฑล สาย 2 และโครงการอื่น ๆ ของ กทม. ทุกโครงการ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยได้ประสานรายละเอียดกับกรมบัญชีกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - พุทธมณฑล สาย 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยในช่วงที่ดำเนินขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธี e-bidding จนถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์การดำเนินการตามขั้นตอนแต่อย่างใด สำหรับโครงการทางยกระดับถนนอ่อนนุช – ลาดกระบัง อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการออกประกาศและขายเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการของ กทม. มีความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ