ขอเชิญประกวดออกแบบ Logo กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

ข่าวทั่วไป 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 08:27 น. —ThaiPR.net

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ Capital Market Development Fund (CMDF) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท โดยกำหนดเปิดรับผลงานการประกวดตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้ CMDF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือ การกำกับดูแลตลาดทุน 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ https://bit.ly/2onhJYF หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2009 9484 ประกาศผลรางวัลในเดือนธันวาคมนี้ผ่านทาง www.set.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ