หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข่าวทั่วไป Tuesday October 22, 2019 08:35 —ThaiPR.net

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
หัวข้อ: ศิลปะ เป็น เหตุปัจจัยในสุขภาวะของเด็ก และเยาวชนอย่างไร?
การศึกษา มักตกเป็นจำเลย ในฐานะต้นทางของ "เหตุ และปัจจัย" ที่กระทบกับสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนพัฒนาการทั้งชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทุกยุคทุกสมัย
ทว่าในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่านหลายแนวทางที่พัฒนาและนำรูปแบบการศึกษา โดยทำหน้าที่ของ "เหตุปัจจัย" ในฐานะของ "ต้นธารสุขภาวะ" ด้วยการนำ "ศิลปะ" เข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนวิธีในการทำการศึกษาของตน
13.30 - 14.00 น. กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร. เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
14.00 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - ครูหมอน คุณพิศสมร ทองสม (นักการศึกษาวอลดอร์ฟและการศึกษาบำบัด)
- คุณธนา อุทัยภัตรากูร (อาจารย์/สถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์)
- ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
หัวข้อ: ศิลปะ...บำบัด ได้อย่างไร?
ศิลปะบำบัด เป็นศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในระดับสากล สำหรับในประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและเกิดการบำบัดในหลากหลายแนวทางขึ้น ผู้คนเริ่มเข้าไปศึกษาหาความรู้ สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการบำบัดในแนวทางต่างๆ รวมทั้งงานด้าน "ศิลปะบำบัด" ศิลปะบำบัดได้อย่างไร? ผู้เข้ารับการบำบัดคือใคร? นักศิลปะบำบัดเป็นอย่างไร? ไปพบนักศิลปะบำบัดที่ไหน? ฯลฯ พบกับคำตอบ เรื่อง ศิลปะบำบัด จากบุคลากรทางการแพทย์และนักศิลปะบำบัดได้จากการร่วมเสวนา
13.30 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์ไทรศิลป์)
- นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (Venita Clinic)
- ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (นักศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

* ลงทะเบียนหน้างาน
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 - 214 - 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ