หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ข่าวทั่วไป 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 08:35 น. —ThaiPR.net

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. หัวข้อ: ศิลปะ เป็น เหตุปัจจัยในสุขภาวะของเด็ก และเยาวชนอย่างไร? การศึกษา มักตกเป็นจำเลย ในฐานะต้นทางของ "เหตุ และปัจจัย" ที่กระทบกับสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนพัฒนาการทั้งชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทุกยุคทุกสมัย ทว่าในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่านหลายแนวทางที่พัฒนาและนำรูปแบบการศึกษา โดยทำหน้าที่ของ "เหตุปัจจัย" ในฐานะของ "ต้นธารสุขภาวะ" ด้วยการนำ "ศิลปะ" เข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนวิธีในการทำการศึกษาของตน 13.30 - 14.00 น. กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร. เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 14.00 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - ครูหมอน คุณพิศสมร ทองสม (นักการศึกษาวอลดอร์ฟและการศึกษาบำบัด) 15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

  • คุณธนา อุทัยภัตรากูร (อาจารย์/สถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์)
  • ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.

หัวข้อ: ศิลปะ...บำบัด ได้อย่างไร?

ศิลปะบำบัด เป็นศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในระดับสากล สำหรับในประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและเกิดการบำบัดในหลากหลายแนวทางขึ้น ผู้คนเริ่มเข้าไปศึกษาหาความรู้ สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการบำบัดในแนวทางต่างๆ รวมทั้งงานด้าน "ศิลปะบำบัด" ศิลปะบำบัดได้อย่างไร? ผู้เข้ารับการบำบัดคือใคร? นักศิลปะบำบัดเป็นอย่างไร? ไปพบนักศิลปะบำบัดที่ไหน? ฯลฯ พบกับคำตอบ เรื่อง ศิลปะบำบัด จากบุคลากรทางการแพทย์และนักศิลปะบำบัดได้จากการร่วมเสวนา

13.30 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์ไทรศิลป์)

  • นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (Venita Clinic)
  • ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (นักศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)

ผู้ดำเนินรายการ: คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)

15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

  • ลงทะเบียนหน้างาน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทร 02 - 214 - 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ