คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยหลักคิดผู้นำรุ่นใหม่ กล้าคิดเปลี่ยนโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 22, 2019 09:50 —ThaiPR.net

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยหลักคิดผู้นำรุ่นใหม่ กล้าคิดเปลี่ยนโลก

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ไอแอม พีอาร์

เครือซีพีติดคันเร่ง "ซีพีสานฝัน ปันโอกาส" หนุนคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทย เทียบฟอร์มโชว์วิชั่นเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก "One Young World Summit 2019" ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซีอีโอ"ศุภชัย เจียรวนนท์"จุดประกายสร้างผู้นำแห่งอนาคต ดึงพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง หมุนโลกสู่ความสุขอย่างยั่งยืน
นับเป็นปีที่ 5 แล้วสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ในการดำเนินโครงการ "ซีพีสานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World" ที่มอบโอกาสให้กับผู้นำเยาวชนไทยได้ออกไปเปิดรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ในระดับโลกจากเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน One Young World Summit โดยปีนี้ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด "IGNITE FUTURE LEADERS" หรือ "จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต" เพื่อตอกย้ำให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบทบาทและเชื่อมั่นในพลังของตนเองที่สามารถ "คิด เปลี่ยน โลก" เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีความสุขได้ เพราะอนาคตโลกคืออนาคตของเรา ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนผู้นำเยาวชนไทยทั้งจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และจากองค์กรภายนอกจำนวน 21 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุม One Young World Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 22 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยประเด็นในการประชุม One Young World ในปีนี้ ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษา(Education):อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่ 2.สุขภาพของโลก (Planetary Health):การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร 3.เสรีภาพของการสื่อสาร(Media Freedom): เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร 4.การบรรเทาความยากจน (Poverty Alleviation): นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 5.อนาคตแห่งสันติภาพ(Peaceful Future): ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวกับตัวแทนประเทศไทยทั้ง 21 คนในระหว่างการจัดงาน CP-One Young World : Call to Action เพื่อจุดประกายปลุกพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนไทยก่อนเดินทางไปประชุมที่ประเทศอังกฤษว่า ตัวแทนเยาวชนทุกคนถือเป็น Future Leaders เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมดีขึ้น" โดยผู้นำที่ดีต้องมีพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือ การมี ความรัก (Passion) และความเมตตา หรือความรู้สึกได้ถึงทุกข์สุขของผู้อื่นเสมือนเป็นตัวเรา (Compassion)
"การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งความสำเร็จและความล้มเหลวเปรียบเหมือนเหรียญ 2 ด้านที่อยู่คู่กัน เราต้องสำรวจให้ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรามีพลังไปสู่ความสำเร็จ และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราหยุดหรือท้อแท้ เพื่อทำให้เรามีพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่สิ้นสุด ถ้าสิ่งที่ขับเคลื่อนเราคือ Compassion หรือจะเรียกว่าความเมตตาก็ได้ ถ้าเราพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราหยุดหรือท้อแท้ในสิ่งที่ทำอยู่ สิ่งนั้นคือ ความกลัว ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็น ความเกลียดชัง ได้ ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนเรื่องอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราต้องสร้างความ สมดุล หรือ Balance ระหว่างความรักและความเกลียดชัง และต้องไม่ปล่อยให้โลกนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชัง ซึ่งจะสร้างบาดแผลให้กับสังคม" นายศุภชัย ระบุ ซีอีโอเครือเจริญโภคภัณฑ์เน้นย้ำว่า ขอให้ผู้นำรุ่นใหม่ทุกคนอย่าลืม 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.Security หรือ ความมั่นคงในชีวิต หากมีสิ่งใดมากระทบความมั่นคงของตัวเรา ก็จะพัฒนาให้เกิดเป็นความกลัว ดังนั้นทุกคนจะต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวนี้ไปให้ได้ เพราะจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราหยุดขับเคลื่อนความฝันของเราให้ไปสู่เป้าหมาย 2. Desire & Dream ผู้นำแห่งอนาคตต้องมีความปรารถนาและความฝัน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย และ 3.Compassion ซึ่งจะเป็นเข็มทิศที่ไม่มีวันผิดทาง เพราะเป็นเข็มทิศที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของโลก โดยทั้ง 3 ข้อนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกไปก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในทุกเป้าหมาย
"การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกดียิ่งขึ้น หรือ การทำเรื่องยาก ในหลายๆ เรื่องนั้น อาจไม่ทันได้เห็นผลลัพธ์ในช่วงชีวิตของเรา แต่เราต้องไม่สิ้นหวัง หรือท้อแท้ และต้องพยายามเรียนรู้จากเหรียญทั้ง 2 ด้านคือความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำเราไปสู่ความสำเร็จ และการเป็นผู้นำที่ดีนั้นอย่าดูแค่ตำแหน่ง แต่ต้องดูที่ Spirit (จิตวิญญาณ)ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับสังคม
นอกจากนี้ขอให้ตระหนักด้วยว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการเป็นตัวอย่างที่ดี และให้เชื่อมั่นในพลังที่จะสร้างหรือส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น ๆ เชื่อมั่นในพลังของตนเองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง อย่ายอมแพ้ และอย่าลดละในความฝันที่ทุกคนตั้งไว้ ความตั้งใจดีของทุกคนในที่นี้จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุข" ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพีกล่าวสรุป
สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ "One Young World Summit 2019" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 22 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คาดว่าจะมีผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก เพื่อระดมพลังความคิดสร้างสรรค์นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลก อาทิ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก ที่พร้อมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
โดยปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 10,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 17.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World

ติดตามและส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยได้ทาง FB Fanpage : One Young World Thailand by CPG


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ