โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวทั่วไป Tuesday October 22, 2019 12:01 —ThaiPR.net

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 โดย อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นนักศึกษาได้ร่วมฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง กิจกรรมของนักศึกษากยศ.และกรอ.โดยอาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ บรรยายพิเศษเรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษากองทุนฯ โดยอาจารย์ภูวกร ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาสำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ณ ห้องประชุม ศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข -มาลินี พุคยาภรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ