“ออม Idol Awards 2019” ประกวดผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชนของเยาวชนค่ายการเงินธนาคารทิสโก้

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:34 น. —ThaiPR.net

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Sakchai Peechapat, President of TISCO Bank Public Company Limited) เปิดเผยว่า ในโอกาสดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี กลุ่มธนาคารทิสโก้ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ("สพฐ.") กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวด "ออม Idol Awards 2019" ขึ้น โดยนำทีมชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมต่อยอดการออมสู่ชุมชนของนักเรียนค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ในแต่ละรุ่นตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน เข้ามาประกวดผลงาน เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบการออมระดับประเทศ ที่มีความรู้ มีพฤติกรรมการออมที่ดี และยังเป็นแกนนำในการเผยแพร่ชักชวนเพื่อนๆ ครอบครัวและชุมชนให้หันมาใส่ใจการออม สร้างวินัยทางการเงิน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม

“ออม Idol Awards 2019” ประกวดผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชนของเยาวชนค่ายการเงินธนาคารทิสโก้

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ร่วมประกวดผลงาน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศใน รุ่น 1 และ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ชนะเลิศ รุ่น 5 โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร ชนะเลิศ รุ่น 7, 9 และ 11 โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น ชนะเลิศ รุ่น 7 และ 17 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ชนะเลิศ รุ่น 14 โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ชนะเลิศ รุ่น 13 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ชนะเลิศ รุ่น 4, 8, 10, 12 และ 15 เพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมรวม 650,000 บาท โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นักแสดงเน็ตไอดอลร่วมตัดสิน

ธนาคารทิสโก้ริเริ่มกิจกรรมค่ายการเงินเยาวชนตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้แนวคิด "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" ซึ่งเป้าหมายคือการเผยแพร่ความรู้ออกไปได้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น ค่ายการเงินทิสโก้จึงไม่เพียงการอบรมหลักการออมและปลูกฝังวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ไปปฏิบัติด้วยตนเอง บอกต่อให้แก่ครอบครัว เพื่อนๆ ในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และมีการเก็บผลลัพธ์ของกิจกรรมจัดทำเป็นรายงานส่งเข้ามาประกวดหาผู้ชนะในแต่ละรุ่นอีกด้วย

"กิจกรรมค่ายการเงิน เกิดจากความตั้งใจของทิสโก้ที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามี ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง โดยใช้วิทยากรอาสาซึ่งเป็นพนักงานทิสโก้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะการเป็นเยาวชนนักออม ให้เขาเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และวินัยทางการเงินนี้ไปยังคนรอบข้าง นอกจากนี้ เรายังอบรมความรู้การวางแผนการเงินแก่ครูที่ปรึกษาที่นำเด็กมาเข้าค่ายฯ ด้วย เพราะต้องการให้ครูที่ปรึกษาช่วยผลักดันกิจกรรมต่อยอดความรู้ ให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด ค่ายการเงินทิสโก้เป็นกิจกรรมที่เราออกแบบมาโดยหวังผลด้านความต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้สังคมแข็งแรงขึ้นในระยะยาว" นายศักดิ์ชัย กล่าว

สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ มุ่งเน้นสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทางการเงิน เสริมด้วยทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย อาทิ รู้จักออมก่อนใช้ รู้จักใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างรู้คุณค่า การตั้งเป้าหมาย การคำนวณดอกเบี้ย การไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา รู้เท่าทันหนี้นอกระบบ กระทั่งเทคนิคการออมเงินที่ดีเพื่อชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเนื้อหาได้ปรับปรุงให้เหมาะสมตามช่วงวัย และสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สนุกสนามกับการเรียนรู้ ได้ร่วมระดมความคิดและออกมานำเสนอแผนงาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอนาคต ขณะที่หลักสูตรของครูที่ปรึกษาจะมีความลึกมากขึ้น เน้นเรื่องการบริหารจัดการหนี้และการวางแผนเกษียณได้อย่างปลอดกังวล

นับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายการเงินฯ ในปี 2556 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ครบทั้ง 77 จังหวัด มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากค่ายฯ และ จัดการประกวดผลลัพธ์ทั้งหมด 18 รุ่น ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครบทุกภาคทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนภาคเหนือ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก โซนภาคกลาง โซนภาคใต้และภาคตะวันตก และโซนกรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ