เข้าฟังฟรี !! งานสัมมนาทางวิชาการ “The Smarter Future of Higher Education”

ข่าวทั่วไป Monday October 28, 2019 11:14 —ThaiPR.net

เข้าฟังฟรี !! งานสัมมนาทางวิชาการ “The Smarter Future of Higher Education”

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "The Smarter Future of Higher Education" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหารนิตยสาร เดอะ สแตนดาร์ด ร่วมเป็นวิทยากร
เบื้องต้นภายในงานกำหนดให้มีการพูดถึง 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืน 2)หลักสูตรและการศึกษาที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต 3)นวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยอนาคต 4)มุมมองผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต และ 5)การเตรียมบัณฑิตให้ตอบโจทย์ต่อทักษะแห่งอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานฟรีผ่านทางการสแกนคิวอาโค้ดบริเวณมุมล่างขวาของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnoRU9MlgUYUiaPfmF21K5aNG_vaV877eVHM0kLAONk9DBQw/viewform


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ