กทม.ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจัดซื้อรถตัก-รถเทรลเลอร์รายเดียวตามแบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง

ข่าวทั่วไป 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:24 น. —ThaiPR.net

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์ระบุการจัดประกวดราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถตัก หน้าขุดหลังและรถเทรลเลอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง กทม. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 56 มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย โดยผู้เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด แต่กลับไม่ปรากฏรายละเอียดและรายชื่อผู้เสนอราคาอีกรายว่า การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังและรถเทเลอร์ จำนวน 58 คัน สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนแห่งข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกอบกับระเบียบ กทม. ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดยผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาจะมีเพียงรายชื่อของผู้ชนะการประมูลรายเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น จึงไม่ปรากฏรายละเอียดและรายชื่อของผู้เสนอราคารายอื่น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ