ภาพข่าวม.พะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology”

ข่าวทั่วไป 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:21 น. —ThaiPR.net

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์รัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง "Science and Humanities in the Era of Digital Technology" พร้อมทั้งนำเสนอ การแสดงฟ้อนสาวไหม ชายหญิง สายสกุลช่างฟ้อนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ปรับปรุงท่ารำโดยอาจารย์รัตนะ ตาแปง ทั้งนี้การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ณ Udayana International Convention Center, Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology”


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ