พิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา ณ วัดเทพโพธิวงศ์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ข่าวทั่วไป 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 16:14 น. —ThaiPR.net

พิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา ณ วัดเทพโพธิวงศ์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา พร้อมกันนี้ สมเด็จพิชัยเสนา พลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รับมอบเสาธรรมจักรจากนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เนื่องในโครงการธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินลุ่มน้ำโขง โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวกัมพูชา เข้าร่วม ณ วัดเทพโพธิวงศ์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ