GIZ-บีบราวน์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวทั่วไป Tuesday November 5, 2019 10:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurse Network of Thailand) และบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย" ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อการอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย การอบรมมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพทางการแพทย์ด้านการจัดการและการใช้เข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการอบรมในช่วงภาคบ่าย เพื่อฝึกปฎิบัติจริงในเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือด 4 ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 การแทงและการยึดตรึงตำแหน่งที่แทงเข็มหลอดเลือดดำส่วนปลาย ฐาน 2 การดูแลและยึดตรึงสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางและการทำความสะอาดบริเวณข้อต่อของอุปกรณ์ให้สารน้ำ ฐาน 3 การแทงเข็มคาหลอดเลือดดำส่วนปลาย และฐาน 4 การล้างสายและการหล่อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย เพื่อป้องกันการอุดตัน การอบรมครั้งนี้ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการชี้วัดคุณภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศและถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การอนามัยโลก (WHO) และรัฐบาลไทยในการนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ