ภาพข่าววว. ลงพื้นที่ติดตาม Success case ผลการดำเนินงาน วทน. Circular Economy ในโครงการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบาย BCG Model

ข่าวทั่วไป 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 10:39 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: วว. ลงพื้นที่ติดตาม Success case ผลการดำเนินงาน วทน. Circular Economy ในโครงการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบาย BCG Model

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร วว.ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผลสำเร็จของ วว. จากการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปเสริมศักยภาพพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากกากหม้อกรองโรงงานน้ำตาล ให้แก่ผู้ประกอบการ "นายประยงค์ เยื่อแม้นพงศ์" หจก.โรงปุ๋ยเยื่อแม้นพงศ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน นับเป็นผลสำเร์จที่เป็นรูปธรรมของ วว. ในการดำเนินงานด้าน Circular Economy สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ