วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ "อิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์"

ข่าวทั่วไป 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 18:12 น. —ThaiPR.net

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัด นิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เปิดมุมมองความคิด สู่โลกยุคดิจิตอล (Electronics and Digital Broadcast Technology 2019) วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารต่อเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานนี้ฟรีตลอดงาน รายละเอียดดังนี้ เวลา 09.30 - 12.00 น. Project Day เวลา 12.00 - 14.30 น. เทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัทชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.30 - 15.30 น. ดร.รัศมิทัต แผนสมบูรณ์ " Smart Electronics กับ เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง" เวลา 15.30 - 16.30 น. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา "ทิศทางการพัฒนา Digital Electronics เพื่อสร้างความเข้ม แข็งและมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 "

วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ