ภาพข่าวมาตรฐานรายวิชาจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวทั่วไป 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:00 น. —ThaiPR.net

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมงานแถลงการณ์การรับรองมาตรฐานรายวิชาจากองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว: มาตรฐานรายวิชาจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับรองมาตรฐานรายวิชาจากองค์กรวิชาชีพ IFoA ของสหราชอาณาจักร โดยทาง IFoA เป็นองค์กรวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา การพัฒนา และการควบคุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

สำหรับเส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องสอบผ่านการสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล

การที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFoA นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นการสอบรับรองมาตรฐานรวม 4 รายวิชา อีกทั้งเป็นการประกันว่าหลักสูตรมีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล และพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสายวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ