สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบิน

ข่าวทั่วไป 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:19 น. —ThaiPR.net

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System ให้กับผู้เข้าอบรมจาก บริษัท ปตท. จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นผู้เปิดการอบรม

สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบิน

โดยการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เช่น การบรรยาย Policy and Objectives การบรรยาย Safe Assurance การบรรยาย Safety Promotion Integrating Airline Management Systems เป็นต้น ซึ่งผู้อบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมทั้งหมด และต้องสอบข้อเขียนเพื่อรับรองการผ่านการอบรมในหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System โดยในวันปิดการอบรม น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ